Парите говорят

Подкаст за инвестиции от Говори ѝнтернет

About the show

Подкаст за инвестиции, мъдри финансови решения и управление на богатството от Говори ѝнтернет

Episodes