Стартъп: какво е нужно, за да успеем

Episode 10 · November 15th, 2019 · 1 hr 16 mins

About this Episode

Златолина Мукова от NEVEQ и Даниел Томов от Eleven за предприемаческата среда в региона и как да привлечем инвеститори, ако имаме бизнес идея