Как да си изберем управляващо дружество

Episode 4 · June 28th, 2019 · 1 hr 26 mins

About this Episode

Никола Янков от Expat Capital и Мая Янкова от "Алфа Асет Мениджмънт" разказват за договорните фондове и защо в тях трябва да се инвестира с дългосрочна цел