Левовете в … какво? Инфлацията е тук и (май) ще поостане. Как да се предпазим

Episode 49 · December 16th, 2021 · 58 mins 54 secs

About this Episode

Говорим с Николай Стоянов от Капитал за инфлацията и колко ще продължи. И опции за предпазване на спестяванията ни